Εκτελωνίσεις

On line σύνδεση με τελωνειακές αρχές για γρήγορη διεκπεραίωση διαδικαστικών εγγράφων και παράδοση των φορτίων στο χώρο σας.

Διαμετακόμιση Φορτίων

Ναυλώσεις φορτίων με εμπορευματοκιβώτια ή συσκευασία σε κιβώτια μέσω θαλάσσης, αέρος σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες, εντός ή εκτός Κύπρου.

Μεταφορές και Αποθήκευση

Σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος με ελεγχόμενο κλιματισμό για ειδικά φορτία όπως παράδοση/παραλαβή φαρμάκων. Αποθήκευση προϊόντων και προσωπικών ειδών.

Μεταφορά Προσωπικών Ειδών

Εισαγωγές /αποστολές μικρών ποσοτήτων φορτίων όπως για παράδειγμα προσωπικά είδη για τους φοιτητές, ξένα στελέχη εταιρειών και άλλα φυσικά πρόσωπα. Διαμεσολάβηση για προσφορά ανταγωνιστικού ασφαλίστρου για κάλυψη των εμπορευμάτων σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά τη μεταφορά.

Μας εμπιστεύονται


Value for Money

Η ιστορία μας

Ζήτα Προσφορά