Γνώρισε μας

Η εταιρεία Χάρης Κασινόπουλος Λτδ ιδρύθηκε το 1989. Έχοντας ως μοναδικό προορισμό την άρτια εξυπηρέτηση των πελάτων (εισαγωγείς/εξαγωγείς και φυσικά πρόσωπα) προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς των εκτελωνιστικών εργασιών, προώθησης φορτίων μέσω αέρος/θαλάσσης, επίγειων μεταφορών όπως επίσης και την υπηρεσία αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης διαδικαστικών εγγράφων.

Διαθέτει μια μοναδική ομάδα συνεργατών που συνδυάζει εκτεταμένη εμπειρία, αφοσίωση και αξιακό υπόβαθρο. Αξίες όπως επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και προσωπική φροντίδα εφαρμόζονται ώστε να διασφαλίζουν το motto «value for money» τόσο για το υφιστάμενο όσο και για το μελλοντικό πελατολόγιο της εταιρείας.

Οι Αξίες μας

Commitment

to deliver professional services at the best possible prices

Human Relations

as we are building long term and mutual beneficial relationships

Availability

of all solutions and services needed by a contemporary company

Responsibility

Respond to all requests at a timely fashion

Integrity

of a reliable and dedicated team of knowledgeable experts

Strive

to serve you personally with a smile

Ο Στόλος μας